VAN DER VORST PSYCHOTHERAPIE Amsterdam - Leidschendam

Van Der Vorst Psychotherapie

VAN DER VORST PSYCHOTHERAPIE | tarief & vergoeding

tarief VERGOEDING
Psychotherapie is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Voor 2024 heb ik niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Zo heb ik geen contract met ENO, Ditzo en a.s.r. Voor deze zorgverzekeraars geldt dat u een particuliere nota krijgt, die u vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt dan een deel vergoed. Voor alle andere zorgverzekeraars geldt dat, afgezien van het eigen risico, behandelingen in het kader van de generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ volledig worden vergoed. In 2024 is het eigen risico vastgesteld op maximaal 385 euro. Dit wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen.

De meeste zorgverzekeraars hebben echter een limiet vastgesteld. Dit kan betekenen dat ik geen ruimte meer heb om binnen het budget van uw zorgverzekeraar te kunnen behandelen. Dit zal bij uw aanmelding direct met u besproken worden.

TARIEF
De NZa-tarieven psychotherapeut verzekerde zorg: tarieven nza 2024

Sommige therapieën, zoals bv. relatie- en gezinstherapie, worden niet meer door uw zorgverzekering vergoed. Deze behandelingen kunnen direct bij u worden gedeclareerd middels een zogenaamd OZP (overig zorg product)-tarief. Voor 2024 is dit tarief vastgesteld op € 131,82 per zitting van 60 minuten. Bij sommige zorgverzekeraars worden relatietherapieën wel vergoed via de aanvullende verzekering.

Per 1 januari 2015 is de jeugd-GGZ overgeheveld naar de gemeenten. Op dit moment heb ik geen contract met zowel de gemeente Amsterdam als de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit betekent dat u de kosten voor de behandeling van uw kind of jeugdige in mijn praktijk volledig zelf moet betalen. Ik hanteer daarvoor hetzelfde tarief als OZP, namelijk € 131,82 per zitting van 60 minuten.

BETALINGSVOORWAARDEN
Op alle behandelingsovereenkomsten zijn de betalingsvoorwaarden voor psychotherapeuten van de LVVP van toepassing.

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Als u de afspraak niet tijdig afzegt komen de kosten van deze zitting geheel voor uw rekening. Op dat moment breng ik € 50,- per zitting van 60 minuten bij u in rekening. U kunt dit bedrag niet terugkrijgen van uw zorgverzekeraar.


© 2024 Van Der Vorst Psychotherapie realisatie: Titana Automatisering