VAN DER VORST PSYCHOTHERAPIE Amsterdam - Leidschendam

Van Der Vorst Psychotherapie

VAN DER VORST PSYCHOTHERAPIE | privacy & klachtenregeling

klachtenregeling PRIVACY
Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat er geen informatie "naar buiten" gaat, tenzij u hier zelf toestemming voor geeft.
Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2008 zijn wij als zorgaanbieders verplicht om op de nota een code te vermelden, die verwijst naar een diagnosegroep. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u gebruik maken van de zogenaamde opt-out-regeling. U kunt dan bij mij een privacyverklaring invullen en een kopie daarvan naar uw zorgverzekeraar sturen.

KLACHTENREGELING
Heeft u klachten over mij of over de behandeling, probeert u deze dan eerst met mij te bespreken.
Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging LVVP/klachtencommissie.

LINKS


© 2024 Van Der Vorst Psychotherapie realisatie: Titana Automatisering